Firma IC Group rozpoczęła działalność w roku 1994.
Technologia :”mikropali wierconych” wraz z licencją została zakupiona od firmy FUND-SILOS Olszyn, będącą pionierem i leaderem technologii mikropali wierconych w Polsce, firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Firma składa się z:

  • zespół projektowy
  • biuro 
  • zespół wykonawczy 
  • konsultant techniczny 
  • nadzór inżynieryjno-techniczny
  • zaplecze techniczno-sprzętowe

Firma wykonuje mikropale i fundamenty głównie w regionie Szczecin-Koszalin-Gorzów - ale nie tylko.  

Jesteśmy wszędzie tam – gdzie są problemy z gruntami – gdzie wykonanie
fundamentów tradycyjnych jest niemożliwe technicznie bądź znacznie utrudnione,
względnie nieopłacalne ekonomicznie.

Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże  specjalnego mieszadła zamontowanego na żerdzi wiertniczej, która składa się zwykle z  elementów skrawających i mieszających grunt. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z rozmieszczonych na mieszadle dysz.
Po osiągnięciu projektowanej rzędnej wiercenia następuje formowanie kolumn DSM.