Oferujemy wykonanie w technologii mikropali:

 • fundamenty na gruntach trudnych / złożonych:
  • grunty podmokłe, nienośne, niejednorodne, na nasypach, w warunkach wysokiej wody gruntowej, na terenach  przyrzecznych i przyjeziornych, na torfach
  • jako korzystniejsza alternatywa dla fundametnach na studniach i wymiany gruntu
  • fundamenty pod:
   • domy jednorodzinne,
   • garaże,
   • hale przemysłowe i obiekty gospodarcze,
   • ogrody zimowe i oranżerie
   • fundametny pod maszyny
   • fundametny w zimie i porze mokrej
  • zabiezpieczenia istniejących fundamentów przed dalszym osiadaniem
  • wzmocnienia istniejących fundamentów pod dodatkowe obciążenia
  • fundamenty ekonomiczne (korzystniejsze cenowo od fundamentów tradycyjnych) na gruntach prostych
 • fundamenty tradycyjne