Oferta

Oferujemy wykonanie w technologii mikropali:

 • fundamenty na gruntach trudnych / złożonych:
  • grunty podmokłe, nienośne, niejednorodne, na nasypach, w warunkach wysokiej wody gruntowej, na terenach przyrzecznych i przyjeziornych, na torfach,
  • jako korzystniejsza alternatywa dla fundametnach na studniach i wymiany gruntu,
  • fundamenty pod:
   • domy jednorodzinne,
   • garaże,
   • hale przemysłowe i obiekty gospodarcze,
   • ogrody zimowe i oranżerie,
   • fundametny pod maszyny,
   • fundametny w zimie i porze mokrej.
  • zabiezpieczenia istniejących fundamentów przed dalszym osiadaniem,
  • wzmocnienia istniejących fundamentów pod dodatkowe obciążenia,
  • fundamenty ekonomiczne (korzystniejsze cenowo od fundamentów tradycyjnych) na gruntach prostych.
 • fundamenty tradycyjne.