Technologie

Technologia wykonywania fundamentów na mikropalach – mikropalach wierconych – polega na wykonaniu – wywierceniu odpowiedniego otworu w gruncie za pomocą wiertnicy i wiertła skrawającego. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów, urobek wydobywany się wiertłem ślimakowym na zewnątrz. Po osiągnięciu zaprojektowanej rzędnej następuje formowanie mikropala. Parametry mikropala: głębokość, średnica, rodzaj betonu i sposób formowania mikropala, dostosowane do danego gruntu – określa projekt techniczny. Mikropale zwieńcza się oczepem – wieńcem żelbetowym – na którym stawiane są dalej ściany, słupy.

  • Technologia przewidzana głównie do trudnych warunków gruntowych (wyska woda, grunty nienośne, niejednorodne, torfy, nasypy, grunty słabonośne …), tam gdzie technologie tradycyjne sa zbyt kosztowne lub ich zastosowanie nie jest możliwe ze względów technicznych.
  • Fundamenty na „mikropalach” maja zastosowanie przy wykonaniu fundamentów w prostych warunkach gruntowych – jako tańsza metoda niz fundamenty tradycyjne.